Johan konfererar i fåtölj
2020 11 20

The Mindshift Conference – our shared commitment to growth that matters

Trots pandemi och ökade restriktioner har jag gått och småmyst den senaste tiden med en fin känsla i magen.

Varför? Därför att för några veckor sedan var jag en av drygt 600 personer från hela världen som lyssnade på ett antal kloka thought leaders på MindShift anordnat av Handelshögskolan, Karolinska instituet, Ekskäret Foundation och 29k.

Och som bilden tydligt visar – det går att gå på konferens även 202, och till och med göra det ganska bekvämt för sig.

Så vad är det viktigast jag ta med mig från denna konferens då?

Om vi ska nå de globala målen och faktiskt lämna vidare en jord till nästa generation så behöver vi göra ett skifte. Hållbarhetsutmaningarna är inte bara tekniska. De kräver den ett mindshift. Så som vi känner lärande – undervisning – kommer inte att ta oss dit. Vi behöver utvecklas på ett helt annat plan – genom meningsfulla samtal. Vertikal utveckling. Det räcker inte att några få skiftar. ALLA måste träna och skapa en förflyttning. Det vi i Sverige känner som folkbildning är en brilliant plattform för vertikal utveckling som vi nästan glömt bort.

Pandemin är en möjlighet till en nystart. Som Micael Dahlén så fint uttryckte det – Förändring gör vi tillsammans. Goda gärningar smittar, så låt oss smitta genom att ta hand om varandra. Sträck ut en hand till någon du inte pratat med på länge som du önskar att du skapat lite space att samtala med. För förändring uppstår inte i de vanliga hjulspåren, de uppstår när du vågar vara lite i periferin 🙂

Jag har lovat mig själv att i varje uppdrag jag tar försöka bidra till en vertikal utveckling och jag hoppas och tror att mitt jobb kan göra skillnad, inte bara för att underlätta samarbete på en arbetsplats eller skapa en bättre arbetsmiljö, men också att öppna ögonen för ett skifte så att vi kan skapa en hållbar arbetsmarknad och ett hållbart samhälle för kommande generationer. Hört av dig om du vill prata mer om Mindshift!

Johan Norrfjärd
I work with people driven business development. Simply because I want to give momentum to the right kind of transformation. The transformation coming from vertical development that creates a better world for current and coming generations. I strive for trust, happiness and freedom in all collaborations and co-creations.
Heard of hell week?

Heard of hell week?

I just had a hell month. This autumn, September just flew by. I have never had so much to do, and I’m totally grateful for the opportunities presented to me by my clients and partners. It comes as the same time as a puppy enters my family (and office), my youngest son starts a new school and my wife starts a new job. And now, out on the other side where I’m grateful the light in the tunnel wasn’t a train, it got me thinking…

read more
Reflections after Beyond Retreat in Fulufjället national Park 2021

Reflections after Beyond Retreat in Fulufjället national Park 2021

Busy is the new stupid. Those words flashed by on LinkedIn a while ago. And it stills seems legit. The last year has taught me the importance of unscheduled time. Not without direction. But with focus on my own inner direction. This autumn started with the possibility to come back to that inner direction in the best way possible. Together with Siri Wikander and Niklas Lindhardt, I brought 10 leaders from different businesses to Fulufjället national Park for Beyond Retreat. And these are my key takeways from this cocreated journey.

read more
Time flies when you have fun!

Time flies when you have fun!

And this year really flew away! I have been privileged not to be affected too much by the pandemic and the last months I have been doing so much fun things, but now summer is sneaking into my life more and more and it is soon time for a few weeks out of office. But first I must share some great news!

read more
The Hybrid workplace – yet another new normal?

The Hybrid workplace – yet another new normal?

So I’m finally joining in the chant of the prophets on how to organize our work life post the pandemic. But I want to add a perspective I haven’t seen so much of, and that I find crucial – a growth mindset. I hope this article can give you interesting reading as well as practical tips on how to make a transition towards a growth mindset, which I see as one of the most important prerequisites in to the next new normal. and the next. And the next…

read more
Do you want to punch me in the face?

Do you want to punch me in the face?

The topic might be set due to that I’m just now reading the book Våldet (The violence) by Musse Hasselvall and Robert Svensson :). So, punching might of course be equal to give me feedback and share some thoughts.

read more
A brand new office at Garveriet in Floda!

A brand new office at Garveriet in Floda!

1st of April, Recreatio opens it’s first office att Garveriet (No joke). Garveriet is a really cool place for sustainability-focused businesses. A bunch of startups and small scale companies co-locates there, and I am really proud to call this home from now on.

read more
Recruiting a Science & Technical Advisor to IPEN

Recruiting a Science & Technical Advisor to IPEN

I get really warm inside every time a former client comes back with a new project. This was really the case when I was contacted by Maria Ekström at IPEN about some recruitment support. Together we have got deep into the IPEN’s needs in a growth process that implies a transition into a new organization and adding needed competence to the organization.

read more
My take on Agile – And why it doesn’t work!

My take on Agile – And why it doesn’t work!

I really thought I had seen the light, but while using agile frameworks I started to realize lots of companies just use agile to patch broken things and treat symptoms – and not the organizational disease they are suffering from. I reevaluated agile, and here is my take on the needs of modern management and HR.

read more